DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi mang đến dịch vụ pentest với góc tiếp cận rất rộng, dựa trên các tiêu chuẩn, checklist của các tổ chức danh tiếng trên thế giới như: OWASP, OSSTMM3, ISSAF, CIS Benchmarks… từ đó đưa ra một checklist bao gồm các đầu việc cần phải làm cho từng dịch vụ, ứng dụng, thiết bị khác nhau của khách hàng. Việc này đảm bảo không bỏ sót bất cứ điểm yếu nào dù là nhỏ nhất trong các sản phẩm và hệ thống của khách hàng

HỢP TÁC QUỐC TẾ