GIỚI THIỆU VỀ SMARTNET

Công ty TNHH Công Nghệ SmartNet chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến về an toàn thông tin cho các tập đoàn, công ty lớn và các tổ chức chính phủ. Chúng tôi hợp tác với các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới để cung cấp những giải pháp sau:

Ngoài việc cung cấp các giải pháp an ninh, an toàn mạng. Smartnet cũng cung cấp các dịch vụ triển khai, hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo và vận hành các giải pháp an toàn thông tin đang phân phối, đảm bảo các giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích cao, đồng thời tối ưu nguồn nhân lực cho khách hàng.

SmartNet Services