GIỚI THIỆU VỀ SMARTNET

Công ty TNHH Công Nghệ SmartNet chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến về an toàn thông tin cho các tập đoàn, công ty lớn và các tổ chức chính phủ. Chúng tôi hợp tác với các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới để cung cấp những giải pháp sau:

 • Giải pháp an toàn điểm cuối cấp cao (Advanced Endpoint Security) bao gồm cảnh báo và ứng phó điểm cuối (Endpoint Detection and Response – EDR), bẫy (Deception), và giám sát hoạt động cấp cao (Insider Threat Prevention – VITP)
 • Giải pháp phòng chống mã độc và Ransomeware (SentinelOne Endpoint Security – EPP, XDR)
 • Giải pháp giả lập tấn công (Breach and Attack Simulation – BAS)
 • Giải pháp Deception (TrapX Deception)
 • Giaiar pháp chống thất thoát dữ liệu (Endpoint Protector – DLP)
 • Giải pháp chống tấn công lừa đảo qua email (Agari – Anti-Phishing)
 • Giải pháp mã hóa dữ liệu (Vera – DRM)
 • Giải pháp Pentest (Core Impact – Penetration Testing)
 • Giải pháp dò quét lỗ hổng bảo mật (Beyond security, Digital Defense)
 • Giải pháp dò quét và quản lý lỗ hổng chuyên dụng cho môi trường cloud (Qualys)
 • Giải pháp Network APT (Network Insight)
 • Giải pháp bảo vệ Thuê bao (Protect subscribers from malware and advanced threats – Core CSP)
 • Giải pháp quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin (Security Information and Event Management – SIEM)
 • Giải pháp chống Virus cho AIX và Linux (PowerTech AV– Native Antivirus for AIX and Linux)
 • Giải pháp Threat Intelligence
 • Giải pháp định danh khách hàng và chống gian lận dựa trên nhận dạng khuôn mặt (eKYC and Anti-Fraud Protection based on Facial Recognition).

Ngoài việc cung cấp các giải pháp an ninh, an toàn mạng. Smartnet cũng cung cấp các dịch vụ triển khai, hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo và vận hành các giải pháp an toàn thông tin đang phân phối, đảm bảo các giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích cao, đồng thời tối ưu nguồn nhân lực cho khách hàng.