Qualys – Dò quét lỗ hổng Cloud

Qualys

Qualys – Dò quét lỗ hổng Cloud

Qualys –  Nền tảng quản lý lỗ hổng và tuân thủ chính sách chuyên dụng cho môi trường Cloud Giám sát bảo mật liên tục: Qualys Cloud Security Assessment tăng cường bảo mật cho các đám mây công cộng bằng cách xác định các mối đe dọa do định cấu hình sai, truy cập không …

Thông tin sản phẩm