Dịch vụ

Những dịch vụ của công ty bao gồm triển khai, hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo và vận hành các giải pháp an toàn thông tin cung cấp, đảm bảo các giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích cao, đồng thời tối ưu nguồn nhân lực cho khách hàng.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đánh giá hệ thống bảo mật, sử dụng công cụ giả lập tấn công của Cymulate, giúp đưa ra những những lỗ hổng, điểm yếu, khiếm khuyết trong hệ thống và giải pháp khắc phục.