Dịch vụ

Những dịch vụ của công ty bao gồm triển khai, hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo và vận hành các giải pháp an toàn thông tin, giải pháp định danh và chống gian lân mà chúng tôi cung cấp, đảm bảo các giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích cao, đồng thời tối ưu nguồn nhân lực cho khách hàng.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đánh giá bảo mật hệ thống, mạng, và ứng dụng, giúp đưa ra những những lỗ hổng, điểm yếu, khiếm khuyết trong hệ thống và giải pháp khắc phục. Chúng tôi cũng đang xây dựng đội ngũ để sẵn sàng cung cấp dịch vụ giám sát An Toàn Thông Tin/SOC trong thời gian tới.