Cencys – Threat Hunting & Exposure Management

cencys logo

Cencys – Threat Hunting & Exposure Management

Censys là một nền tảng giúp các chuyên gia bảo mật thông tin khám phá, giám sát và phân tích các thiết bị có thể truy cập được từ Internet. Nền tảng này thường xuyên thăm dò mọi địa chỉ IP công cộng và tên miền phổ biến, sắp xếp và bổ sung dữ liệu …

Thông tin sản phẩm