UpGuard được G2 vinh danh là phần mềm số 1 về Quản lý rủi ro bên thứ 3 & Nhà cung cấp

Trong Báo cáo mùa đông năm 2022 của G2, UpGuard được vinh danh là phần mềm số 1 về Quản lý Rủi ro bên thứ 3 và nhà cung cấp (Third Party & Supplier Risk Management).

Grid® cho Phần mềm quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba | Mùa đông năm 2023

Định nghĩa phần mềm quản lý rủi ro của bên thứ ba và nhà cung cấp

Phần mềm quản lý rủi ro của bên thứ ba và nhà cung cấp thu thập và quản lý dữ liệu rủi ro của nhà cung cấp để bảo vệ các công ty khỏi các vấn đề như vi phạm dữ liệu hoặc không tuân thủ. Loại phần mềm này đánh giá, giám sát và giảm thiểu mọi rủi ro có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa công ty và nhà cung cấp. Phần mềm quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba thường được sử dụng bởi các nhân viên tuân thủ hoặc bởi các nhà quản lý từ các bộ phận như quản lý chất lượng, chuỗi cung ứng hoặc sản xuất. Cán bộ tuân thủ sử dụng phần mềm quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ và quy định của chính phủ như FFIEC, CFPB hoặc HIPAA. Các nhà quản lý bộ phận được hưởng lợi từ việc sử dụng loại phần mềm này vì nó giúp giảm nguy cơ gián đoạn do các nhà cung cấp không đáng tin cậy gây ra.

Công cụ quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba thường được triển khai như một phần của sáng kiến quản trị, rủi ro và tuân thủ rộng hơn, nhưng phần mềm cũng có thể được phân phối dưới dạng một sản phẩm độc lập. Khi được cung cấp riêng, các giải pháp quản lý rủi ro của bên thứ ba và nhà cung cấp cần tích hợp với các công cụ phần mềm khác như bộ chuỗi cung ứng, phần mềm quản lý chất lượng, hệ thống ERPphần mềm quản trị, rủi ro và tuân thủ.

Để đủ điều kiện đưa vào danh mục Quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba, một sản phẩm phải:

 • Bao gồm các quy trình công việc và mẫu tiêu chuẩn để đánh giá và đánh giá rủi ro của nhà cung cấp
 • Cung cấp chế độ xem 360 độ về các nhà cung cấp có thể chia sẻ nội bộ và bên ngoài
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ đối với rủi ro nhà cung cấp
 • Cung cấp các quy trình và mẫu để giám sát và kiểm soát rủi ro của nhà cung cấp
 • Cung cấp cổng tự phục vụ để nhà cung cấp cung cấp thông tin và tài liệu
 • Bao gồm các báo cáo tiêu chuẩn về giám sát rủi ro và mức độ rủi ro
 • Giám sát hoạt động của nhà cung cấp và mọi thay đổi về rủi ro của nhà cung cấp

Mô tả Mạng chấm điểm (Grid® Scoring) quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba

Các sản phẩm được hiển thị trên Grid® cho Quản lý rủi ro của nhà cung cấp và bên thứ ba đã nhận được tối thiểu 10 đánh giá/xếp hạng trong dữ liệu được thu thập trước ngày 22 tháng 11 năm 2022. Các sản phẩm được xếp hạng theo mức độ hài lòng của khách hàng (dựa trên đánh giá của người dùng) và sự hiện diện trên thị trường (dựa trên thị trường chia sẻ, quy mô người bán và tác động xã hội) và được xếp vào bốn danh mục trên Grid®:

 • Các sản phẩm trong nhóm Dẫn đầu được người dùng G2 đánh giá cao và có điểm Hiện diện Thị trường đáng kể. Dẫn đầu bao gồm: UpGuard, BitSight Security Ratings, LogicGate Risk Cloud, Ncontracts, Secureframe, Venminder, Tugboat Logic, SecurityScorecard, Whistic, ZenGRC và CyberGRX
 • Các sản phẩm có hiệu suất cao có điểm hài lòng của khách hàng cao và mức độ hiện diện trên thị trường thấp so với các sản phẩm còn lại. Những người có hiệu suất cao bao gồm: ProcessBolt, Prevalent, Onspring, FullCircl và StandardFusion
 • Các sản phẩm cạnh tranh có điểm Hài lòng của khách hàng tương đối thấp và Mức độ hiện diện trên thị trường cao so với các sản phẩm còn lại. Mặc dù họ có thể có những đánh giá tích cực nhưng họ không có đủ đánh giá để xác thực những xếp hạng đó. Các ứng cử viên bao gồm: LogicManager, Diligent HighBond, Intelex EHSQ và SAI360
 • Các sản phẩm ngách có điểm hài lòng tương đối thấp và mức độ hiện diện trên thị trường thấp so với các sản phẩm còn lại. Mặc dù họ có thể có những đánh giá tích cực nhưng họ không có đủ đánh giá để xác thực những xếp hạng đó. Các sản phẩm thích hợp bao gồm: Strike Graph, SureCloud, Ostendio, Fusion Framework System và Acuity Risk Management

UpGuard dẫn đầu trong nhóm Leaders với số điểm cụ thể như sau:

 


# of Reviews

Satisfaction

Market Presence

G2 Score

UpGuard

46

86

89

87

BitSight Security Ratings

16

75

95

85

LogicGate Risk Cloud

63

81

85

83

Ncontracts

90

79

82

81

Secureframe

42

88

73

81

Venminder

34

84

73

79

Tugboat Logic

51

89

68

78

SecurityScorecard

29

61

82

71

Whistic

26

81

58

69

ZenGRC

38

58

60

59

CyberGRX

10

53

52

52

UpGuard đã được vinh danh là Người dẫn đầu dựa trên việc nhận được điểm hài lòng của khách hàng cao và có sự hiện diện lớn trên thị trường. 96% người dùng đã xếp hạng 4 hoặc 5 sao, 94% người dùng tin rằng nó đang đi đúng hướng và người dùng cho biết họ có thể sẽ giới thiệu UpGuard với tỷ lệ 88%. UpGuard cũng nằm trong danh mục Phân tích rủi ro bảo mật và Đánh giá bảo mật và quyền riêng tư của nhà cung cấp.

Đánh giá về mức độ hài lòng cho phần mềm Quản lý bên thứ 3 & Nhà cung cấp

Reviewer tại G2 đã đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà cung cấp phần mềm như trong bảng dưới đây:

 


Satisfaction

Satisfaction by Category

Net Promoter Score (NPS)

 

Likelihood to Recommend

Product Going in Right Direction?

Meets Requirements

Ease of Admin

Ease of Doing Business With

Quality of Support

Ease of Setup

Ease of Use

 

UpGuard

88%

94%

89%

91%

94%

92%

93%

91%

60

BitSight Security Ratings

96%

88%

97%

86%

98%

94%

94%

92%

87

LogicGate Risk Cloud

92%

98%

90%

87%

97%

97%

86%

89%

73

Ncontracts

93%

96%

91%

84%

95%

97%

80%

87%

78

Secureframe

95%

94%

94%

96%

98%

99%

93%

91%

90

Venminder

96%

88%

96%

95%

95%

96%

90%

94%

94

Tugboat Logic

93%

100%

94%

92%

96%

96%

93%

93%

84

SecurityScorecard

84%

100%

90%

93%

96%

95%

96%

94%

41

Whistic

94%

100%

95%

93%

96%

95%

93%

95%

84

ZenGRC

87%

100%

87%

89%

92%

88%

82%

89%

55

CyberGRX

94%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90

ProcessBolt

96%

100%

96%

92%

99%

99%

88%

92%

88

Prevalent

92%

100%

90%

98%

98%

97%

94%

86%

77

Onspring

98%

100%

97%

89%

100%

100%

94%

97%

93

FullCircl

91%

86%

92%

88%

92%

94%

88%

93%

72

StandardFusion

96%

100%

94%

94%

100%

98%

84%

92%

90

LogicManager

89%

92%

90%

82%

90%

95%

84%

87%

65

Diligent HighBond

85%

80%

86%

N/A

N/A

89%

N/A

83%

54

Intelex EHS & Quality Management Software

82%

80%

83%

N/A

N/A

74%

N/A

80%

30

SAI360

82%

92%

84%

74%

86%

84%

66%

75%

30

Strike Graph

97%

88%

97%

N/A

N/A

92%

N/A

91%

92

SureCloud

81%

82%

87%

79%

91%

92%

74%

78%

13

Ostendio

96%

100%

98%

N/A

N/A

100%

N/A

81%

90

Fusion Framework System

92%

100%

90%

81%

92%

84%

80%

83%

76

Acuity Risk Management

86%

78%

82%

80%

89%

97%

80%

83%

63

Average

91%

93%

91%

88%

95%

94%

87%

88%

71

*N/A được hiểm thi khi có ít hơn 5 phản hồi cho câu hỏi này.

**Net Promoter Score dao động từ -100 đến +100

Để tìm hiểu thêm về giải pháp UpGuard, vui lòng liên hệ email contact@smartnet.net.vn hoặc hotline (+84) 942686492.