Giải Pháp Định Danh Khách Hàng (eKYC and Anti-Fraud Protection based on Facial Recognition)

advance AI

Giải Pháp Định Danh Khách Hàng (eKYC and Anti-Fraud Protection based on Facial Recognition)

Theo thống kê, có khoảng 52% công ty đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng, ở Việt Nam từng trải qua kinh nghiệm bị gian lận trong 2 năm vừa qua. Giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC) và chống gian lận (Anti-Fraud Protection) của Advance.AI dùng công nghệ nhận …

Thông tin sản phẩm