Check Point Harmony – Endpoint Security

Check Point Harmony – Endpoint Security

Giải pháp bảo vệ điểm cuối All-in-One Một giải pháp bảo mật điểm cuối hoàn chỉnh được xây dựng để bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp. Check Point Harmony có đầy đủ các tính năng mà máy tính người dùng cần phải có như: EDR, AntiVirus, Anti Phishing, Anti Ransomware, Data recovery… EDR: Check …

Thông tin sản phẩm