AppSealing – Bảo vệ Mobile App | Không yêu cầu lập trình thêm

Appsealing logo

AppSealing – Bảo vệ Mobile App | Không yêu cầu lập trình thêm

AppSealing là giải pháp dựa trên cloud dùng đến đâu chi trả đến đó duy nhất để bảo vệ ứng dụng mobile mà hoàn toàn không yêu cầu lập trình thêm. Giải pháp này rất dễ sử dụng và cho phép người dùng bảo vệ ứng dụng mobile khỏi hacker và sửa đổi ứng dụng …

Thông tin sản phẩm