Phần mềm Check Point được vinh danh là Nhà lãnh đạo chiến lược cho các giải pháp Phòng ngừa và Ứng phó Điểm cuối (Endpoint Prevention and Response – EPR) trong Báo cáo EPR mới nhất của AV-Comparative

Harmony Endpoint của Check Point được công nhận là “Nhà lãnh đạo chiến lược” trong Bài kiểm tra Phòng ngừa & Ứng phó Điểm cuối (Endpoint Prevention and Response – EPR) cho năm 2021 bởi AV-Comparative, một tổ chức đánh giá an ninh mạng độc lập được đánh giá cao và đáng tin cậy, tập trung vào các bài kiểm tra bảo vệ nghiêm ngặt trong thế giới thực. Harmony Endpoint được đánh giá trong số 4 giải pháp hàng đầu dẫn đầu quadrant và nhận được điểm số là 99% cho các biện pháp bảo vệ chủ động và thụ động với 0% false positive, đồng thời mang lại lợi tức đầu tư cao và tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO) rất thấp.

Giới thiệu về Đánh giá ngăn ngừa và ứng phó Endpoint của AV-Comparative 2021

Đánh giá này so sánh mười sản phẩm EPR hàng đầu trong ngành và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị và độc đáo cho các chuyên gia bảo mật; nó không chỉ tập trung vào các kịch bản tấn công trong thế giới thực (kết hợp các bài kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và ứng phó). Nó cũng xem xét chi phí hoạt động của một vi phạm để đánh giá Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO) cho doanh nghiệp. Chỉ số TCO trở thành thông tin quan trọng khi đánh giá các giải pháp bảo mật Endpoint khi chi phí trung bình cho một vi phạm bảo mật tăng lên 4,24 triệu USD (IBM). 

Tất cả các sản phẩm EPR được đánh giá đều phải trải qua 50 tình huống tấn công khác nhau, bao gồm kiểm tra hành vi, chống phishing, bảo vệ khỏi phần mềm độc hại, PowerShell-based File-less Attacks, và File-based Exploits Test. Nó cũng kiểm tra hiệu suất giải pháp và tỷ lệ false positive.

Các tình huống đã kiểm tra khả năng phát hiện, phản hồi và báo cáo của sản phẩm, kết hợp với các tính năng quy trình hoạt động và phân tích tối ưu.

Nó đã kiểm tra cả khả năng ứng phó Chủ động và Bị động đối với từng tình huống và đánh giá độ chính xác hoạt động (tỷ lệ false positive) và tiết kiệm của doanh nghiệp.

Kết quả của Harmony Endpoint

1. Điểm 99% về khả năng phòng ngừa/ứng phó kết hợp (điểm tổng hợp từ hình 1 bên dưới). Harmony Endpoint nhận được điểm tuyệt đối trong phản ứng thụ động và điểm phản hồi tích cực cao, ngăn chặn 49 trong số 50 nỗ lực tấn công mà không có kết quả false positive.

AV-Comparative Report
Hình 1: Mô tả khả năng ứng phó chủ động và thụ động của Check Point trong ba giai đoạn thử nghiệm được thử nghiệm

2. Đạt độ chính xác khi vận hành – do không có kết quả false postive

3. Tiết kiệm doanh nghiệp cao – Harmony Endpoint cung cấp TCO rất thấp cho các doanh nghiệp vì nó đã phát hiện hầu hết các mối đe dọa và ngăn chặn các mối đe dọa ngay sau khi thực thi. Tất cả những điều đó trong khi cung cấp thông tin phát hiện cần thiết để giúp ứng phó thụ động hiệu quả (một phần/bán tự động).

AV-Comparative Report
Hình 2: Tóm tắt kết quả

Harmony Endpoint đạt được TCO tốt nhất bằng cách cung cấp một tác nhân hợp nhất, duy nhất để bảo vệ EPP (Endpoint Protection Platform), EDR, VPN, NGAV (Next-Generation Antivirus), dữ liệu và duyệt web, cho phép các tổ chức hợp lý hóa các quy trình và giảm TCO.

Các tổ chức có thể giảm bớt mối quan hệ với nhà cung cấp, giảm chi phí hoạt động bảo mật và cải thiện khả năng sẵn sàng bảo mật bằng cách sử dụng giải pháp bảo mật hợp nhất của Harmony cho người dùng, thiết bị và quyền truy cập, với tính năng quản lý tập trung dựa trên đám mây.

Tỷ lệ ngăn chặn tuyệt vời của Harmony Endpoint cung cấp cho người dùng sự bảo mật tốt nhất trong khi giảm TCO của họ.

Để biết thêm thông tin về Check Point Harmony Endpoint, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp tại nga@smartnet.net.vn hoặc hotline: 0942-686-492.