VERA – Bảo vệ và kiểm soát tệp dữ liệu của bạn ngay cả khi chúng đã được gửi ra ngoài công ty

Ngày nay, việc cộng tác bên ngoài công ty của bạn nhiều hơn bao giờ hết khi làm việc trên các proposals, hợp đồng, video và báo cáo tài chính, nhứ file rất quan trọng cần bảo vệ. Nhưng khi bạn gửi một tệp hoặc chia sẻ liên kết qua email, bạn sẽ mất quyền kiểm soát về cách thức, thời gian và vị trí dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng. Bạn cần một cách để giữ quyền kiểm soát ngay cả khi nó nằm trong tay người khác. SmartNet xin giới thiệu với ban giải pháp Vera: 

Vera Security

Vera bảo mật bất kỳ loại dữ liệu doanh nghiệp nào ở bất kỳ đâu mà nó di chuyển, đảm bảo chỉ những người phù hợp mới có thể truy cập và Vera hoạt động ở mọi nơi, trên mọi thiết bị mà nhóm của bạn có thể làm việc trong bất kỳ ứng dụng nào theo điều kiện của họ. Không cần plug-in, không cần cài agent, không cần phần mềm đặc biệt khi dữ liệu nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, bạn sẽ không bao giờ để ý đến nơi các tệp của mình đã di chuyển và cách chúng được sử dụng. Vera cho phép bạn thay đổi những gì người nhận có thể làm với dữ liệu của bạn trong thời gian thực, thêm hình mờ và thực thi giới hạn thời gian cũng như phân tích, dự đoán vi phạm của người nhận dữ liệu. Chỉ cho bạn biết khi có điều gì đó không ổn để bạn có thể thu hồi quyền truy cập ngay lập tức ngay cả khi dữ liệu đã được tải xuống hoặc chuyển sang tài khoản cá nhân của người nhận, cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để giảm rủi ro pháp lý tài chính và bảo mật, và hơn thế nữa là giữ cho nhóm của bạn hoạt động tốt. 

Vera Compliments Your Security Ecosystem

Vera bảo mật dữ liệu nhạy cảm trong toàn bộ vòng đời của dữ liệu, ở mọi nơi dữ liệu di chuyển, bất kể ai sở hữu hoặc dũ liệu được lưu trữ ở đâu. Vera giúp bạn bảo vệ dữ liệu bí mật tại thời điểm có lỗ hổng bảo mật lớn nhất — khi dữ liệu đó bị người khác sử dụng và khi dữ liệu di chuyển ra ngoài hệ thống của bạn vào các miền, thiết bị và ứng dụng không được quản lý.

Lợi ích của cách tiếp cận hiện đại lấy dữ liệu làm trung tâm của Vera đối với bảo mật tệp

Lý do VERA khác biệt so với đối thủ và vượt trội về tính năng:

• Vera cung cấp bảo mật và quản lý dữ liệu nhạy cảm với Bảo mật tệp luôn bật: điều này mang lại sự tin tưởng rằng dữ liệu được bảo mật cả bên trong và bên ngoài tổ chức; dữ liệu nhạy cảm của công ty và nhân viên không còn gặp rủi ro và không ảnh hưởng đến quy trình làm việc của họ. Người dùng có khả năng mã hóa và kiểm soát quyền truy cập vào các tệp nhạy cảm thuộc bất kỳ loại nào, hạn chế quyền truy cập vào các tệp nhạy cảm đó khi chúng đã được gửi qua email hoặc chia sẻ với người dùng bên ngoài. Giải pháp cho phép kiểm soát các hành động cụ thể (ví dụ: xem, chỉnh sửa, in, sao chép / dán, đánh dấu) mà người dùng cá nhân có thể thực hiện trên các tệp nhạy cảm trong các ứng dụng tác giả chính bao gồm bộ Microsoft, công cụ CAD, bộ Adobe và Email.

• Tận dụng tính năng liên kết một cách an toàn: khi sử dụng các công cụ cloud collaboration, Vera bảo mật mọi loại tệp với Dropbox, Box và SharePoint. Bằng cách tách các khóa mã hóa, điều này cho phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm từ nhà cung cấp cloud collaboration đã chọn. Người dùng có thể lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây theo cách tương tự trước khi thực hiện kiểm soát truy cập.

• Giảm thiểu Rủi ro Tuân thủ: các cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện các quy tắc liên quan đến việc duy trì quyền riêng tư và bảo mật. Vera cho phép các tổ chức đạt được trạng thái tuân thủ liên tục trong khi vẫn cho phép hoạt động kinh doanh được thực hiện. Với Vera, người dùng giờ đây có thể kiểm soát ai là người có thể truy cập các tệp chứa PII, PHI hoặc PCI. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về tiền phạt (GDPR, HIPAA, NYDFS), chi phí kiện tụng và duy trì doanh thu, khách hàng và danh tiếng. Giải pháp cung cấp nhật ký kiểm tra chi tiết và bằng chứng chứng mình bạn được bảo vệ khỏi vi phạm dữ liệu.

Để nhận tư vấn về sản phẩm Vera security, khách hàng vui lòng liên hệ qua: contact@smartnet.net.vn hoặc qua số điện thoại (+84) 866107561, (+84)382586996.