Frost & Sullivan 2023: SentinelOne là đơn vị dẫn đầu thị trường XDR

Frost & Sullivan đã công nhận SentinelOne là công ty dẫn đầu về Chỉ số tăng trưởng của Radar Frost™: Phát hiện và phản hồi mở rộng, năm 2023.

Singularity XDR: Leader trong tăng trưởng và đổi mới

Singularity XDR: Leader trong tăng trưởng và đổi mới

  • Bảo vệ và hiển thị dựa trên AI cho các hoạt động được sắp xếp hợp lý
  • Tích hợp gốc và bên thứ ba cho phép điều tra và ứng phó nhanh chóng
  • Cốt lõi của DataLake là tăng cường khả năng nhập và phân tích các nguồn dữ liệu
  • Cam kết đáp ứng các trường hợp sử dụng đa dạng của khách hàng với các phương pháp tiếp cận on-premise và được phân phối trên nền tảng đám mây

ĐỌC BÁO CÁO TẠI ĐÂY >

Được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp

Đã được thử nghiệm và tin cậy bởi các cơ quan, nhà phân tích và hiệp hội hàng đầu trong ngành.

PHÁ KỶ LỤC ĐÁNH GIÁ ATT&CK

96% KHUYẾN NGHỊ CHO CWPP

NỀN TẢNG BẢO VỆ ĐIỂM CUỐI

  • Không có phát hiện bị bỏ lỡ. Khả năng hiển thị 100%.
  • Phát hiện phân tích nhiều nhất trong 2 năm hoạt động.
  • Không có sự chậm trễ. Không thay đổi cấu hình.

 

  • Xếp hạng 4,8/5 cho Nền tảng bảo vệ Cloud Workload
  • Dẫn đầu trong Magic Quadrant năm 2022 về Nền tảng bảo vệ điểm cuối
  • Được xếp hạng cao nhất trong tất cả các trường hợp sử dụng Báo cáo khả năng quan trọng (Critical Capabilities)

“SentinelOne tiếp tục đổi mới với Singularity XDR được hỗ trợ bởi AI. Sự kết hợp giữa tự động hóa và bổ sung các kỹ năng của con người sẽ phát triển mối quan hệ khách hàng bền chặt và hiệu quả.”

Lucas Ferreyra, Nhà phân tích ngành an ninh mạng, Frost & Sullivan