Core Security – Core Network Insight – Phát hiện mối đe dọa chủ động

Core Security – Core Network Insight – Phát hiện mối đe dọa chủ động

Core Network Insight là một hệ thống phát hiện mối đe dọa tiên tiến, tự động và xác định chính xác các lây nhiễm ẩn trong thời gian thực và trên lưu lượng truy cập trực tiếp. Được xây dựng trên hơn một thập kỷ nghiên cứu khoa học và khả năng hiển thị dữ …

Thông tin sản phẩm