Cososys DLP

endpoint Protector

Cososys DLP

Giải pháp chống thất thoát dữ liệu Endpoint Protector – Cososys Quản lý thiết bị – Device Control Chặn, giám sát và quản lý thiết bị ngoại vi, kiểm soát chi tiết dựa trên ID nhà cung cấp, ID sản phẩm, số seri và hơn thế nữa 2. Content-Aware Protection Quét dữ liệu chuyển dộng …

Thông tin sản phẩm