Bảo mật đám mây

Bảo mật đám mây của bạn trong thời gian thực. Ngăn chặn các mối đe dọa, giảm thiểu rủi ro và tăng tốc đổi mới với đám mây Singularity™.

Các doanh nghiệp hàng đầu và lớn nhất thế giới tin tưởng SentinelOne

Bảo mật đám mây đặt DevOps làm trung tâm

Đổi mới trên quy mô lớn với tính năng bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây theo thời gian thực được xây dựng để trao quyền cho các nhóm DevOps. Kiến trúc tác nhân eBPF của Singularity Cloud mang lại khả năng hiển thị, tính ổn định và hiệu quả của kernel. Phối hợp với các biện pháp kiểm soát bảo mật đám mây khác để ngăn chặn những việc không thể, bảo vệ các mối đe dọa trong thời gian chạy trong thời gian thực. Singularity Cloud hợp lý hóa hoạt động ứng phó sự cố bằng các hành động triển khai, mở rộng quy mô và tùy chỉnh tự động.

Đã được thử nghiệm và tin cậy bởi các cơ quan hàng đầu của ngành,
Các nhà phân tích và Hiệp hội

Đi sâu vào đám mây SentinelOne

—-
𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗡𝗲𝘁 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
📍 Office 412, Dreamland Bonanza Building, 23 Duy Tan Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
📍 259 Dong Den Street, 10 Ward, Tan Binh District, HCMC
📞 024 7774 8886
📮 contact@smartnet.net.vn