Báo cáo so sánh G2: Chống thất thoát dữ liệu – Mùa hè 2023

G2 Comparison Report Data Loss Prevention - Summer 2023

Endpoint Protector by CoSoSys được xếp hạng #1 về Cấu hình, Công cụ bảo mật, Tính dễ sử dụng, Tuân thủ

Endpoint Protector đã được G2 vinh danh là Leader trong danh mục DLP. Khám phá lý do tại sao các tổ chức chọn Endpoint Protector, cách chúng tôi so sánh với các nhà cung cấp chính trên thị trường và cách giải pháp này xếp hạng theo các yêu cầu chính của người mua, bao gồm:

  • Dễ cài đặt
  • Dễ sử dụng
  • Chất lượng hỗ trợ
  • Đáp ứng yêu cầu
  • Dễ quản trị
  • Tuân thủ dữ liệu

G2 là thị trường phần mềm lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên toàn cầu. Tổng hợp hàng triệu bài đánh giá của người dùng, G2 xác định sản phẩm nào dẫn đầu danh mục của họ một cách khách quan và đáng tin cậy.

Nhận Demo Endpoint Protector bằng cách liên hệ với SmartNet qua hotline +84 24 7774 8886 hoặc gửi email tới contact@smartnet.net.vn