Giải pháp quản lý Khách hàng Thông minh

Giải pháp quản lý Khách hàng Thông minh

Gói phân tích, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa tiếp thị vào một giải pháp ngoài luồng, dễ sử dụng Quản lý giá trị khách hàng (CVM) tích hợp hoàn hảo với môi trường CRM của khách hàng. Nó được thiết kế để tìm hiểu, dự đoán, đề xuất và hành động trong …

Thông tin sản phẩm