Giải pháp chống Virus cho AIX và Linux

Giải pháp chống Virus cho AIX và Linux

Nhiều tổ chức có các ngăn xếp công nghệ đa dạng chạy một số kết hợp của Windows, Linux, AIX hoặc IBM i.  Nhưng hầu hết các giải pháp phần mềm chống virus được thiết kế chỉ dành cho Windows. Sử dụng một công riêng để ngăn chặn sự cố quét và các vấn đề …

Thông tin sản phẩm