10 Lỗ hổng khai thác khiến các chuyên gia an ninh phải đau đầu

Môi trường của bạn có được cập nhật không? Đọc về 10 lỗ hổng đáng lo ngại mà tác nhân lớn vẫn đang khai thác trong cuộc tấn công thành công, mặc dù đã có các bản vá lỗi. Https://hubs.li/H0M0CJb0